Referencje

  1. IQVIA MAT 07/2023.
  2. Tumietto F. i wsp. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Jun;21(11):2749-2756.
  3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin® Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku. Dotyczy leczenia drożdżycy i zakażeń mieszanych pochwy.
  4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin®Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku. Data zatwierdzenia: 09/2020. Dotyczy leczenia drożdżycy i zakażeń mieszanych pochwy.
  5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin®Optima krem dopochwowy, 20 mg/g. Data zatwierdzenia: 06/2021. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku w najkrótszym schemacie terapeutycz­nym zgodnym z ulotką dla pacjentki. Dotyczy leczenia drożdżycy i zakażeń mieszanych pochwy.
  6. Niemiec T. i wsp. Ginekol Pol. 11/2011, 82, 869-87
  7. Veronese M. i wsp. Mykosen 1987;30 (8):386-90
  8. Periti P. et al Journal of Chemotherapy 1999; 11(3):3-42.